z serca dla dzieci
Odzież przekazujesz - radość dzieciom ofiarujesz
Tylko z pomocą silnych, można dopomóc słabym!
Bertolt Brecht
Firma TEXLAND PL powstała w 2011 roku. Działalność Spółki Texland PL z założenia opiera się na współpracy z czterema Fundacjami – Organizacjami Pożytku Publicznego, których działalność statutowa to przed wszystkim udzielanie pomocy i wspieranie dzieci na wielu płaszczyznach i w wielu dziedzinach. Są to Fundacje;
fundacja_dzieciom dzieci_niczyje zachpom mam_marzenia
Texland PL Sp. z o.o. jest organizatorem projektu kontenerowych zbiórek odzieży używanej jak również zbiórek ulicznych na rzecz powyższych Fundacji w zależności od regionu Polski.
Zgodnie z zapisami w umowach z Fundacjami Texland PL comiesięcznie przekazuje środki finansowe pozyskane z zagospodarowania zebranych rzeczy Fundacjom na ich działalność statutową.
Do ustawionych na terenie wielu miast i wsi Polski zielonych pojemników na odzież używaną z logo jednej z tych czterech Fundacji mieszkańcy wrzucają wszelką niepotrzebną odzież damską, męską i dziecięcą, obuwie w parach oraz: zabawki, ręczniki, pościel, zasłony, firany, paski, torebki i płyty CD i DVD. Dla mieszkańców jest to możliwość bezpłatnego pozbycia się niepotrzebnych rzeczy, jak również możliwość udzielenia wsparcia dla Fundacji.
Naszym priorytetem jako organizatora zbiórek odzieży używanej na rzecz Fundacji jest dbałość o czystość, estetykę i wygląd ustawionych kontenerów w terenie, oraz profesjonalna ich obsługa.
Jesteśmy firmą społecznie zaangażowaną również w pomoc indywidualnym osobom i instytucjom, jak szkoły, przedszkola, domy pomocy społecznej.
Innym aspektem tego projektu jest ochrona środowiska. Zbierając niepotrzebną odzież używaną i tekstylia Spółka Texland PL w dużej mierze przyczynia się do zmniejszania ilości odpadów które mają znaczący wpływ na nasze środowisko. Zebrana w sposób segregowany odzież do naszych zielonych pojemników nie trafia do odpadów i na wysypisko, lecz zostaje poddana recyklingowi, przetworzona i wykorzystana w przemyśle.