z serca dla dzieci
Odzież przekazujesz - radość dzieciom ofiarujesz
Tylko z pomocą silnych, można dopomóc słabym!
Bertolt Brecht

Współpraca z Fundacjami

Poprzez zbiórkę odzieży używanej i tekstyliów firma wspiera podopiecznych fundacji.

fundacja_dzieciom
Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” jest organizacją pożytku publicznego, działającą od 1998 roku. Jej misję wspiera i promuje Beata Tyszkiewicz jako przewodnicząca Rady Programowej Fundacji

dzieci_niczyje
Fundacja Dzieci Niczyje istnieje po to, aby zapewnić każdemu dziecku bezpieczne dzieciństwo. Chroni dzieci przed krzywdzeniem i pomagama tym, które doświadczyły przemocy.

zachpom
Misją TPD jest wszechstronny rozwój dzieci, wyrównywanie ich szans i uczenie samodzielności by stały się dobrze przygotowane do życia w rodzinie i społeczeństwie.

mam_marzenia
Misją Fundacji Mam Marzenie jest spełnianie marzeń dzieci w wieku 3-18 lat, cierpiących na choroby zagrażające ich życiu.