z serca dla dzieci
Odzież przekazujesz - radość dzieciom ofiarujesz
Tylko z pomocą silnych, można dopomóc słabym!
Bertolt Brecht

logo operator zbiórek odzieży we współpracy z podanymi fundacjami.